ដំណើរការផលិតកម្ម

原材料
拉丝
冷镦
光球

វត្ថុធាតុដើម

គំនូរខ្សែ

ក្បាលត្រជាក់

photosphere

热处理
硬磨
分选
初研 精研

ការព្យាបាលកំដៅ

កិនរឹង

តម្រៀប

ការស្រាវជ្រាវដំបូងនិងការស្រាវជ្រាវដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង

清洗
光电
终检
包装

ស្អាត

ការជ្រើសរើសរូបថត

ការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយ

វេចខ្ចប់